“Prosto od rolnika na stół konsumenta”

Nasz kooprecja została powołana w celu promowania zdrowego żywienia, bezpiecznego rolnictwa.

Prowadzisz warzywniak,sklep ze zdrową żywnością?

Posiadamy dla Ciebie wyjątkową propozycje współpracy,twoi Klienci docenia jakość produktów rolnych od naszej koperacji.
Handel to nieustane zmiany, jeżeli chcesz być najlepszy w okolicy musi mieć coś co wyróżnia Cię na tle innych. Najlepiej jakość którą produkty z naszą certyfikacją prowadzoną przez naszą ekospołeczność.Naszym celem jest promować zdrowe,bezpieczne rolnictwo.

Prowadzimy Kampanie EkoRycerz

Witamy jeżeli trafiłeś na naszą stronę to napewno interesuję Ciebie zdrowa żywność. Nasza koopreacja producentów rolnych,kupców,konsumentów powstała w celu ograniczenia złych praktyk w rolnictiwe,wyzysku producetów rolnych,nie uczciwej konkurencji. Już na etapie planowania produkcji rolnej potrzebna jest harmonijna współpraca nas wszystkich. Zostań EkoRycerzem i walcz o ekosytem z nami!!! Opryski, różne preparaty chemiczne stosowane w nadmiarach przenikają do ekosystemu,naszych organizmów. Ziemia jest naszym naturalnym domem, musimy zacząć przeciwdziałać w aktywny sposób. Rozpoczeliśmy program kooperacji w celu uzyskania synergi płynącej z wspópracy na rzecz promocji ekologicznych produktów,zdrowego trybu żywienia. Nawozami naturalnymi są: obornik, pomiot ptasi, gnojowica i gnojówka. Jednakże prowadzenie racjonalnej gospodarki nawozami naturalnymi nie jest łatwe z uwagi na ryzyko strat azotu. Najbardziej newralgicznym momentem jest aplikacja nawozów, kiedy to może dochodzić do dużych strat azotu w formie amoniaku. Dlatego zabieg ten musi być przeprowadzony bardzo sprawnie i nawozy muszą być szybko przykryte glebą, aby zminimalizować straty tego cennego składnika. W przypadku obornika trudność polega na tym, że dominują w nim organiczne związki azotu, które muszą być przekształcone w formy mineralne aby były dostępne dla roślin. Mineralizacja związków organicznych jest procesem długotrwałym dlatego najlepiej azot z obornika wykorzystują rośliny o długim okresie wegetacji, o czym należy pamiętać przy sporządzaniu planu nawożenia. Rozpraszanie składników nawozowych poza agrosystemy pól uprawnych to nie tylko straty finansowe ponoszone przez rolników, ale także zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności środowiska wodnego. Całkowite wyeliminowanie strat składników nie jest możliwe, ale ich znaczące ograniczenie – tak. Temu służą dobre praktyki w nawożeniu.Stosowanie zasad dobrej praktyki gwarantuje oszczędne i przyjazne dla środowiska zarządzanie nawożeniem.Aby uzyskać dobry plon i nie zanieczyszczać środowiska, a jednocześnie postępować zgodnie z przepisami polskiego prawa i regulacjami międzynarodowymi.

Chcesz zdobyć więcej informacji o naszej kooperacji,przyłączyć się?

Jesteś rolnikiem chcesz zacząć hodować i otrzymać pomoc ,uzyskać certyfikat dobry produkt?

Jesteśmy otwarci na wszystkie ekologiczne incjatywy oraz współpracę.

adres : e-mail

Sutno 77 gm.Mielnik

biuro@roltarg.pl